Cenník

 

Založenie s.r.o. 199,- €
Ready made spoločnosť 440,- €
Ready made spoločnosť (platca DPH) 1590,- €
Založenie a.s. 1299,- €
Založenie v.o.s. 499,- €
Založenie k.s. 499,- €
Založenie družstva 599,- €
Zriadenie organizačnej zložky 750,- €
Založenie inej právnickej osoby dohodou

 

Zmena obchodného mena v OR 106,- €
Zmena sídla spoločnosti 106,- €
Zmena osobných údajov konateľa/spoločníka/prokuristu 106,- €
Rozšírenie / zúženie predmetov podnikania 136,- €
Vykonanie 2 zmien súčasne 136,- €
Vykonanie 3 zmien súčasne 146,- €
Vykonanie 4 zmien súčasne 156,- €

 

Vymenovanie / odvolanie konateľov 166,- €
Zvýšenie/zníženie základného imania 166,- €
(v cene je zahrnuté vykonanie akýchkoľvek ďalších zmien)  
Prevod obchodného podielu v spoločnosti 166,- €
(v cene je zahrnuté vykonanie akýchkoľvek ďalších zmien)  

 

Likvidácia spoločnosti od 350,- €
   
Vyhotovenie dokumentov v Anglickom jazyku dohodou

 

V cene nie je zahrnuté: 
Poplatky za vydanie remeselnej alebo viazanej živnosti 7,50 € / ks
Osvedčenie podpisu na dokumentoch 1,50 € / podpis (matrika)